ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม

ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-290003
โทรสาร : 053-290003
อีเมล์ : cddmaerim@gmail.com