จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ในงาน “มหกรรมของดี OTOP SMEs LANNA EXPO 2018”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ในงาน “มหกรรมของดี OTOP SMEs LANNA EXPO 2018” วันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา