ติดต่อเรา

บ้านเลขที่ 102/2 หมู่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร 0931684101
อีเมล chaiwan01022498@gmail.com