ติดต่อ

บ้านเลขที่ 24/2 หมู่บ้านบ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 10
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร 081-2871698,088-4076141
อีเมล phapug01@gmail.com